14 de març, 2014

Un alcalde que menteix, enganya o incompleix continuament la seva paraula no té autoritat moral per representar-nos

Un any per aconseguir una resposta


El març de l’any passat aquestes d'EUiA o CUP del Vendrell vam sol·licitar informació en relació a la polèmica aplicació de la taxa dels guals, sobretot en fer-se públic la existència d’un informe encarregat pel consistori i que alguns mitjans de comunicació informaven que havia tingut un cost proper als 70.000€. En l’escrit sol·licitàvem saber a quina empresa s’havia encarregat l’elaboració de dit informe, quin mètode havia fet servir l’Ajuntament per escollir l’empresa i quin cost havia tingut, així com accedir al mateix.

Alfredo Valdivielso i Ruben Suan, representants
d'EUiA i la CUP respectivament

Unes setmanes després entràvem una nova instància on demanaven informació relacionada més directament amb la taxa. Per un costat volíem saber quin import s’havia ingressat en aquest aspecte als darrers 5 anys i, per altra banda, quina despesa havia hagut en el mateix termini en arranjament de voreres.
Davant la manca de resposta es vam reunir amb l’alcalde el juny de 2013 i aquest es va comprometre a fer arribar la informació demanada.

De fet, tot just fa uns mesos, des de la CUP i EUiA del Vendrell vam anunciar que havíem denunciat l’Ajuntament, davant el Síndic de Greuges, per la manca de resposta i l’opacitat municipal. 
El passat 7 de gener, en una nova reunió amb l’alcalde Martí Carnicer, aquest es va comprometre de nou a fer arribar tota la informació en el termini d’un mes, argumentant que creia que ens l’havien fet arribar. Passat el mes, l’alcalde va demanar un parell de setmanes més de marge ja que, segons ell, s’estava acabant de preparar la documentació, i des de EUiA i CUP es va acceptar la petició.

La resposta

Mitjançant una carta amb data de 26 de febrer de 2014, l’alcalde comenta que no existeix cap informe de guals, sinó un treball de camp per determinar quins eren els elements que havien de tributar i no ho estaven fent. A més a més, s’excusa en la protecció de dades per no poder fer-lo públic, i informa que l’empresa que el va realitzar és ATC. Per acabar adjunta un resum estadístic del padró de guals corresponent a l’any 2014.

Valoració

Des de les assemblees locals de la CUP i EUiA del Vendrell volem fer públiques les següents consideracions: 

- Denunciar, un cop més, la manca de transparència crònica del nostre Ajuntament, que no és capaç de fer públic informació que hauria d’estar a l’abast dels vendrellencs i vendrellenques.

- Que de la informació sol·licitada (una còpia de l’informa, el nom de l’empresa que el va fer, el mètode de selecció, el cost, l’import recaptat en concepte de guals als darrers 5 anys i la inversió en arranjament de voreres pel mateix període) només ens comuniquen el nom de l’empresa que va realitzar el treball. Volem recordar que aquesta dada ja la va fer pública fa unes setmanes el partit racista i feixista PxC.

- Deixar palès el nostre malestar per l’actitud de l’actual equip de govern i, en especial, del Sr. Martí Carnicer, que ni són capaços de donar resposta a preguntes realitzades i registrades a l’Ajuntament (la llei contempla que sí que ho han de fer).

- Que en dues ocasions ens hem reunit en persona amb el Sr. Martí Carnicer i que ambdues vegades s’ha compromès a fer-nos arribat la informació, cosa que no s’ha dignat a fer. No sabem si és incapaç de complir allò que diu o si simplement ha mentit a consciència. Per nosaltres, una persona que enganya, menteix, o incompleix de manera reiterada la seva paraula no té l’autoritat moral per se l’alcalde del nostre municipi.

- Que la informació sol·licitada de forma reiterada no requereix de gaire temps per tal de recopilar-la. Per tant, entenem que aquest retràs continuat respon a una estratègia política per intentar no fer-la pública, allò de qui dies passa anys empeny.

- Que tots aquests entrebancs de l’equip de govern per aconseguir aquesta informació ens fa desconfiar i pensar que s’està amagant alguna cosa.

- Que continuarem endavant amb la denúncia presentada davant el Síndic de Greuges, la qual ampliarem amb la resposta donada per l’Ajuntament del Vendrell.

- Que anunciem públicament que no desistim d’obtenir una informació que hauria de ser pública. Davant la manca de diàleg del consistori passarem a una fase de mobilització, en la que realitzarem diferents accions. Aquestes es podrien allargar fins que l’Ajuntament ens faci arribar la informació demanada.

Documents de "informació" de l'Ajuntament del Vendrell