24 de març, 2014

Plataforma per una Sanitat digna del Baix Penedès

Manifest de la Plataforma per la Sanitat Digna del Baix Penedès


L’Hospital comarcal del Vendrell és un centre que forma part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). És un centre sanitari de titularitat privada amb el que la Generalitat de Catalunya, a través del Catsalut, contracta la prestació de serveis. L’hospital del Baix Penedès pertany a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, que també gestiona l’Hospital de Santa Tecla, a Tarragona. Per tant, ens trobem davant d’una gestió privada de diners públics.

Fins al juliol de l’any passat hi havia un conveni col·lectiu comú a totes les plantilles dels hospitals de la XHUP. Aquest està extingit des de l’estiu perquè la majoria de treballadors van rebutjar la proposta de la patronal, que significava més retallades de drets i empitjorar les condicions de treball. La darrera reforma laboral impulsada pel govern espanyol estableix que, un cop caduca un conveni col·lectiu, s’obre un període màxim de negociació d’un any i, si no hi ha acord, el conveni queda sense efecte. I això és el que va passar el mes de juliol amb el conveni de la XHUP.Després que es trenqués el conveni la plantilla de l’Hospital del Vendrell és la que ha patit una retallada més dràstica de drets. La proposta que va fer l’empresa consistia en una modificació substancial de les condicions laborals: retallada del 5% de la massa salarial; retallada del 50% dels incentius per objectius, i només els donen l’altre 50% si l’empresa té equilibri financer; jornada laboral de 1620 hores anuals a 1668, congelació dels nivells de la carrera professional; desregularització de les guàrdies i, per tant, menys descansos i menys límits de dies seguits, entre altres mesures.
El comitè d’empresa en bloc va considerar que aquestes condicions eren inacceptables, perquè fins i tot eren pitjors que la proposta que havia fet la patronal de la XHUP i que havia impedit arribar a un acord amb els sindicats per aconseguir un conveni col·lectiu. En el cas del grup professional d’infermeria, per exemple, pot arribar a perdre més de 5000 euros l’any en alguns casos. Així que els sindicats es van negar a acceptar les condicions de la direcció i a la tardor van interposar una denúncia per la imposició d'aquestes condicions.
Un cop interposada la denúncia l'empresa i el comitè van negociar i acordar una nova proposta, tot i que tampoc era la que els representants dels treballadors desitjaven però que era el màxim que es va acordar amb el centre. La proposta constava de dues opcions: la primera proposava mantenir la jornada laboral en 1620 hores anuals, un descompte del 5% de tots els conceptes retributius i una retallada del 4'8% de la paga extra de juny i desembre, que se suma al 5% de la paga extra, i el reconeixement i retribució dels nivells a i b de la carrera professional. L'altra opció ampliava la jornada laboral a 1688 hores anuals, però mantenia les pagues extres íntegres, feia un descompte del 4'5% de tots els conceptes retributius i també reconeixia i renumerava els nivell a i b de la carrera. És a dir, o treballar el mateix cobrant força menys o treballar més cobrant menys.
El passat 17 de gener, mitjançant un referèndum, la plantilla del centre baix penedesenc va votar massivament contra aquesta proposta: 30 persones van votar a favor d’alguna de les dues opcions que havia posat sobre la taula, mentre que 197 vots van ser negatius.
Les condicions laborals de la plantilla de l’Hospital estan, per tant, en mans de la justícia, que ha fixat la data del judici pel proper 30 de juny de 2014.
A banda de la demanda conjunta de CCOO, UGT i Satse, també han presentat denúncia contra la proposta de l’empresa el sindicat Metges de Catalunya i la CGT, per separat.
Les retallades en l'àmbit sanitari no afecten únicament als treballadors i treballadores de l'Hospital sinó que també afecten al servi que rep la ciutadania.
Per exemple, mentre pacients esperen hores i hores a Urgències esperant un llit a planta, a l'hospital hi ha habitacions tancades tot l'any per tal d'evitar el cost que suposaria contractar més personal.
Tot i que la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla justifica les retallades perquè no tenen prou diners, la realitat és que aquest organisme està fent inversions molt importants: té un setmanari gratuït amb un pressupost d'un milió d'euros, han obert una botiga de la salut a Tarragona, volen construir nous complexos hospitalaris o inverteix especulant amb immobles.
Hem de tenir en compte que l'Hospital del Vendrell, tot i ser un centre d'utilització pública, no està concebut com a part del sistema del benestar social, sinó que darrere hi ha accionistes que esperen a finals d'any que la seva butxaca estigui més plena. Uns accionistes que pressionen les direccions dels centres perquè les condicions laborals de les plantilles els costin el mínim possible. Es prioritza el benefici d'uns pocs per sobre del servei ofert a la ciutadania i les condicions laborals dels treballadors i treballadores.
Per altra banda, estem veient com des de l'Hospital del Baix Penedès s'està potenciant els ingressos provinents de les mútues privades, i com els pacients que provenen de la sanitat privada cada vegada representen un percentatge més gran.
L'Hospital és un centre construït en terrenys públics i sostingut amb diners públics però és una realitat que s'ofereix un tracte preferencial als usuaris que accedeixen de forma privada. Els pacients provinents de les mútues són operats molt abans, determinades proves mèdiques es realitzen abans als pacients que paguen i són visitats abans pel metge.
Retallar i empitjorar la sanitat pública respon a l'estratègia d'afavorir, per tant, el sector privat. I tot plegat davant la connivència o la indiferència de la classe política vendrellenca i catalana.
A més a més, en un recent estudi de la Societat Espanyola de Directius de la Salut reconeixen que el quasi 90% dels directius que dirigeixen els hospitals no poden gestionar degut a la politització del seu càrrec i a la falta d'autonomia. Per tant es dediquen a administrar recursos, molt diferent del que significa gestionar. A més, molts d'ells arriben a dirigir sense experiència prèvia ni formació posterior adequada i van ser escollits per la seva afinitat política i no per la seva capacitat.Per tots aquests motius i més diferents organitzacions, entitats i associacions de la comarca hem decidit impulsar la Plataforma Sanitat digna Baix Penedès, des de la que impulsarem tot un seguit d’accions i d’actes de suport a la plantilla laboral del sector sanitari de la nostra comarca. Denunciarem les retallades que pateixen els i les treballadores a nivell laboral, i les que es fan als diferents centres en qüestió de recursos i serveis. No dubtarem en assenyalar aquells qui es lucren privatitzant a costa d’empitjorar un dels serveis públics més bàsics, així com els que ho permeten. Volem una sanitat pública digna, universal i gratuïta.Podeu trobar més informació a la seva pàgina de Facebook i al seu Twitter