25 de desembre, 2008

Moció - proposta per la protecció dels Avets i Oliveres del Tancat del Galán.


Des d'EUiA El Vendrell, conjuntament amb els nostres socis de coalició ICV, hem presentat una moció al registre de l'Ajuntament del Vendrell sol·licitant protegir els aproximadament 20 Avets i la sèrie d’oliveres adultes a la zona afectada pel procés d’urbanització del sector conegut com a Tancat del Galán. El text de la moció es el següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Que, a la zona on s’estan duent a terme les obres d’urbanització del sector conegut com a Tancat del Galán, on anirà ubicada la futura escola de primària, hi havia uns 30 avets i diferents oliveres ja adultes que formaven part de la història paisatgística d’aquesta zona de la nostra vila.


Que, s’han arrencat sense cap mirament ni preocupació alguns d’aquests arbres, concretament, uns 10 o 12 avets i 4 oliveres aproximadament.


Que, aquesta agrupació, creu que no s’ha actuat adequadament i no s’han tingut en compte els criteris mínims de sentit comú, de respecte i preservació del medi ambient que ens envolta i que hi ha hagut una manca de respecte per la memòria d’aquest poble.


Observar con les maquines destrossen aquest arbres que ens han acompanyat una part de la nostre vida, fa mal. Perquè no estem contribuint a donar valors mediambientals i de conservació del patrimoni a les futures generacions que veuen com es mes important la construcció que el medi que ens envolta.


Que han primat per sobre de tot els criteris econòmics i de celeritat per començar unes obres, que considerem necessàries per poder ubicar la nova escola, però que es podien haver fet d’un altra manera, tenint en compte aquests criteris que ens preocupen.PROPOSTAProposem que es prenguin les mesures necessàries per tal de protegir els aproximadament 20 Avets i la sèrie d’oliveres adultes que hi ha a la zona afectada pel procés d’urbanització i així evitar la seva mort. Mesures tals com que siguin trasplantats a altres llocs i així, més endavant, puguin donar vida a alguna nova zona verda, rotonda, etc.,... del nostre municipi.


Que, d’ara en davant, es tinguin en compte aquests aspectes o situacions en els diferents processos d’urbanització de qualsevol zona de la nostre vila.


Que es faci públic aquest acord en els mitjans públics de comunicació municipal per contribuir a la sensibilització dels ciutadans del Vendrell amb la protecció del medi que ens envolta.Esquerra Unida i Alternativa El Vendrell1 comentaris:

Miquel Casellas ha dit...

Molt bé. Hi ha vida fora del consistori. De mica en mica.