06 de desembre, 2007

ICV-EUiA El Vendrell demana una auditoria de comtes de l'Ajuntament.El passat dia 29 de Novembre la Yolanda Gonzalez i l’Alfredo Valdivielso en nom de ICV-EUiA van presentar al registra d’entrada de l’Ajuntament del Vendrell una proposta de moció per que es passes a discussió i votació a la propera sessió plenària de la corporació municipal del Vendrell.
Aquesta proposta es el resultat del anàlisis que fem desprès de les continuades acusacions del govern de CiU i els seus socis en matèria econòmica, PP i PxC per la situació financera heretada del anterior govern PSC i PP. La no aprovació dels comtes de exercici anterior, factures sense pagar, pressupostos mal calculats, ampliació de crèdits per part del nou govern, etc…
Però aquestes acusacions també van en direcció al govern des de el PSC, en el sentit de que també hi han factures sense pagar de quan governava CiU, que es mentida el que diu el govern,etc…..
Tot això aprofundeix en el descrèdit que la política i els politics acumulen avui dia, els ciutadans tenen el dret de saber, clar i net, que passa amb els seus diners, per que al cap i a la fi els diners no son dels governs de torn, son els impostos pagats moltes vegades amb molt de sacrifici per tots els ciutadans del Vendrell. Cal mes transparència e informació cap els nostres ciutadans.
Es per això que demanem una auditoria dels comtes de la corporació municipal dels darrers 5 anys per part d’un organisme independent i que aquesta informació sigui publicada en tots els mitjans públics i donada a qualsevol ciutadà que així ho demani.
El text següent correspon a la proposta de moció presentada l’Ajuntament del Vendrell:


Alfredo Valdivielso Romero, veí del Vendrell, telèfon de contacte 658616648, correu electrònic euiabaixpenedes@wanadoo.es i NIF 52620917-E;

Yolanda González Espada, veïna del Vendrell, telèfon de contacte 639019575, correu electrònic
yo.go.es@hotmail.com i NIF 46759302-A;

Actuant en representació de la coalició ICV-EUiA El Vendrell, presenten la següent


MOCIÓ AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL


Que, en els darrers plens hem pogut assistir a un ball, vergonyós, d’acusacions mútues entre el PSC i el grup de CiU sobre l’estat dels comptes de l’Ajuntament del Vendrell.

Que, les últimes actuacions del nou equip de govern han estat diverses modificacions de crèdit per poder fer front a les diferents despeses i factures impagades que, segons diuen, han heretat de l’anterior govern.

Que, segons es constata per les intervencions realitzades al Ple, el grup municipal del PSC, a través de la seva regidora, senyora Pepi Pérez, es ratifica en el bon fer de les seves actuacions realitzades durant l’anterior legislatura.

Que, tota aquesta discussió entre el PSC i CiU, recolzat pel PP i PxC, ha portat a una situació de confusió, sobretot, a la ciutadania del Vendrell que no acaba d’entendre aquest ball de números tan gran entre les diferents versions.

Per tot això, al Ple de la Corporació

PROPOSEN:

Que, es prenguin els següents acords:

1r.- Disposar que es dugui a terme una auditoria de comptes de l’Ajuntament del Vendrell per tal de donar a conèixer a tots els grups o partits politics, associacions de veïns, així com a tots els ciutadans que ho demanin si s’estan portant a terme correctament les operacions comptables i d’on poden provenir els problemes econòmics amb els quals es troba l’ajuntament del Vendrell.
2n.- Disposar que es faci una fiscalització exhaustiva de la comptabilitat dels darrers 5 anys per part de professionals independents o per la Sindicatura de Comptes.

3r.- Disposar que es facin públics, en un ple, així com a tots els mitjans municipals de comunicació que siguin públics, els informes resultants dels estudis sol·licitats als dos apartats anteriors.

El Vendrell, 27 de novembre de 2007.