06 d’octubre, 2008

7 d’octubre, Jornada Mundial pel Treball Digne.


A Europa, l’actual model d’Unió Europea retalla i limita els drets de les persones. La UE demostra contínuament com defensa els interessos dels poderosos i com s’amenacen els drets de la gent treballadora. Una setmana laboral de 65 hores, o les sentències del Tribunal de Justícia de la UE són només la última de les provocacions d’una UE que dóna l’esquena a les persones.


Però fora d’Europa la situació és encara més punyent: esclavatge infantil i femení, el treball forçós, condicions laborals de misèria sense cap dret reconegut, assassinat dirigit de sindicalistes i d’aquells treballadors i treballadores més conscients i combatius, pobresa extrema i fam, l’elevadíssima mortandat infantil, falta d’ensenyament elemental, discriminació envers les dones...


El pròxim 7 d’octubre tindrà lloc la primera jornada mundial de Lluita pel treball digne. Fins al dia d’avui, la única globalització que coneguem és la que ha fet de la pobresa, la misèria i l’explotació, la principal causa de patiment al món, i no pas la dels drets de les persones i de la gent treballadora.
Ara quan el capitalisme mostra la seva crisi, no pot ser que la paguin els treballadors / es ni que es generin més desigualtats.
Però és hora de globalitzar la resposta a aquest model econòmic inhumà, que ataca a la mateixa existència de l’ésser humà. Cal pensar globalment per donar resposta a la voracitat de guanys sense límit de les multinacionals, la desregulació i precarietat, les deslocalitzacions, l’atur i la inexistència de drets laborals i socials a molts indrets del nostre món.


Per això reivindiquem:


-Salaris i pensions que permetin viure dignament.


-Mesures per a reduir substancialment la precarietat i la sinistralitat laborals, de qualsevol tipus.

-La derogació de la Directiva de Temps de Treball.

-L’aplicació, amb caràcter vinculant a tot el món, dels Convenis Internacionals de l’ONU i l’OIT, que contenen normes contràries, entre d’altres, al treball infantil i l’esclavatge, l’aplicació de qualsevol tipus de discriminació, i el reconeixement de drets com la llibertat sindical, el dret de vaga i la negociació col.lectiva.


-El compliment dels objectius continguts a la Decllaració del Mil.leni de Nacions Unides, entre d’altres: l’erradicació de la pobresa, la fam i la mortandat infantil, la implantació d’uns serveis públics de qualitat (sanitat, ensenyament...), la protecció de la dona front a la discriminació...


EUiA defensem una Europa i un món més humans. Un món basat als drets de persones i dels pobles. Un món més solidari, que avenci unit cap a la universalització de la salut, l’alimentació, drets laborals i socials, els serveis públics, l’estat del benestar, la pau. Un altre món possible que no es basi, com fins ara, en l’enriquiment de minories, l’explotació, l’atur, la gana, la pobresa
extrema, la discriminació, la precarietat, les privatitzacions, les deslocalitzacions, el deteriorament del planeta, etc...


Un altre món és possible, però per a fer-lo realitat, cal que treballem tots / es plegats / des, la nostra força és la unió. De nosaltres també en depèn.


Per una feina digna i amb drets, contra la pobresa i la desigualtat. MOBILITZA’T
Manifestació: Barcelona, 7 d’octubre,
19 hores, Plaça Urquinaona de Barcelona


Treballar per a viure i no viure per a treballar
EUiA El Vendrell