27 de setembre, 2007

Valoracio Ple de l'Ajuntament del 13-09-07

Des de ICV-EUiA El Vendrell fem la següent valoració del Ple del passat dia 13 de Setembre:
Malgrat no tenir representació al consistori, la nostra feina sera la de fer un seguiment de molt a prop de les decisions que pren el nostre ajuntament, i es per aixo que hem assistit a aquest ple i assistirem als següents per conèixer de primera ma el que succeeix.

Aquest primer ple, “amb contingut”, com be s’ha dit; nosaltres el dividiríem en tres parts essencials.

La primera part que des de ICV-EUiA valorem molt positivament que hagin estat aprovades per unanimitat, es la que engloba els punts de l’ordre del dia com les propostes d’adhesió al Consorci de Serveis Bàsics de Salut i al Consorci per a l’Atenció Social i a la Dependència o l’aprovació de les bases per a la convocatòria d’ajuts per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys.

La segona part, per la nostra coalició, es la part que deixa ben palesa la bona entesa entre CiU, PP i PxC; CiU governa amb minoria, però es recolzada contínuament per aquest grups, primer el PP en el que fa referència a la aprovació inicial de modificacions puntuals del Pla General i desprès per PP i PxC en les propostes de modificacions de crèdit.

En el que fa referència a les propostes d’aprovació inicial de modificacions puntuals del Pla General, creiem que aquestes nomes donen una pinzellada del que es vol fer i no donen una explicació satisfactòria que aclareixi el tema. Els ciutadans tenim dret a saber què vol fer exactament l’ajuntament a les nostres terres, en què consisteixen concretament aquestes modificacions i quins beneficis i perjudicis ens ocasionaran. Afortunadament, es tracta d’aprovacions inicials i tothom tindrà un marge de temps per preparar les al·legacions que es considerin necessàries.

En quant les propostes de modificacions de crèdits, ICV-EUiA, vam sortir amb la sensacio de que al nostre consistori hi ha un important desgavell econòmic i que CiU, PP, PxC i ERC van demanar tota aquesta responsabilitat al anterior equip de Govern, on recordem era el PP. No tenim dubtes que hi poden haver hagut equivocacions però, tantes com per haver de modificar crèdits dins del primer trimestre de legislatura?

Això és molt greu i no creiem que el anterior equip de govern PSC-PP en tingui tota la culpa. Recordem que ells només han estat al govern quatre anys i és molt possible que s’arrosseguin restes d’anteriors legislatures que hagin estat insalvables, gaire be tots els grups son els responsables, i per això demanem una auditoria de comptes de la Corporació, per que tot sigui clar i transparent.

La tercera i ultima part, es el rebuig de ICV-EUiA i de la resta dels grups municipals a l’hora de votar les propostes de PxC.

Primer desestimat les al·legacions presentades per PxC a les bases reguladores de subvencions municipals a joves menors de 36 anys per a la compra de primer habitatge. Alegacions, per nosaltres, discriminatòries e insolidàries. Creiem que és molt greu, la discriminació d’una persona, que té uns deures i uns drets que li donen la legislació vigent, només pel fet de ser d’una nacionalitat diferent a l’espanyola.

Desprès desestimant la proposta de moció relativa a la tramesa a la Subdelegació del Govern dels expedients d’immigrants en situació irregular, desestimada per absurda i simplista, doncs desconeix que la Subdelegació del Govern i el consistori col·laboren plegats des de fa algun temps i que ja estan comunicades telemàticament i que no es tasca de l’ajuntament controlar quin immigrant està en situació irregular o no a traves del padró municipal.

Es que regidors de PxC volen associar immigració amb delinqüència? Si volen donar aquesta sensació estan equivocats, així nomes aconseguiran fer mes difícil la convivència a la nostre vila. Si estan segurs d’això, potser haurien d’anar ells mateixos a la mateixa Subdelegació i entregar les proves que tinguin, mentrestant ja n’hi prou de jutjar a les persones per el seu lloc de procedència.
Entenem que les seves propostes i paraules ratllen on comença la xenofobia i el racisme.

Per finalitzar aquesta valoració., el dia del ple varem sentir molt la paraula vergonya. ICV-EUiA creu que el que es vergonyós es que els regidors de PxC plantegin aquests tipus de propostes al salo de plens d’un ajuntament.

2 comentaris:

Miquel Casellas Porcar ha dit...

Sanitat pública prestada per l'Institut Català de la Salud o a través d'una entitat privada com Santa Tecla. Que en penses?

EUiA El Vendrell ha dit...

Perdona haber trigat tant en contestar-te. Per suposat els diners publics han de anar a la Sanitat Publica, per poder tenir una Sanitat Publica forta i de qualitat. Es el cami dificil, per que es mes facil deixar que el "mercat privat" s'encarregui de les coses publiques.