22 de gener, 2014

Martí Carnicer es compromet a fer arribar, en el termini d'un mes, la informació sobre els guals demanada fa un any per EUiA i la CUP

Martí Carnicer es compromet a fer arribar, en el termini d'un mes, la informació sobre els guals demanada fa un any per la CUP i EUiA
Una reunió celebrada el passat 7 de gener, a les dependències municipals, entre l’alcalde del Vendrell i representants de les assemblees locals de la CUP i EUiA, va finalitzar amb el compromís, per part del Sr. Carnicer, de fer arribar la informació en el termini màxim d’un mes.S’ha de recordar que el març de l’any passat aquestes formacions vendrellenques van sol·licitar informació en relació a la polèmica aplicació d’aquesta taxa, sobretot en fer-se públic la existència d’un informe encarregat pel consistori i que alguns mitjans de comunicació informaven que havia tingut un cost proper als 70.000€. En l’escrit sol·licitaven saber a quina empresa s’ha encarregat l’elaboració de dit informe, quin mètode havia fet servir l’Ajuntament per escollir l’empresa i quin cost havia tingut.

Unes setmanes després les mateixes formacions entraven una nova instància on demanaven informació relacionada més directament amb la taxa. Per un costat volien saber quin import s’havia ingressat en aquest aspecte als darrers 5 anys i, per altra banda, quina despesa havia hagut en el mateix termini en arranjament de voreres.

Davant la manca de resposta es van reunir amb l’alcalde el juny de 2013 i aquest es va comprometre a fer arribar la informació demanada.
De fet, tot just fa un parell de mesos, des de EUiA i la CUP del Vendrell es va anunciar que havien denunciat l’Ajuntament, davant el Síndic de Greuges, per la manca de resposta i l’opacitat municipal.
Durant aquesta reunió els representants de les dues formacions vendrellenques van traslladar a l’alcalde, el seu malestar per la manca de transparència. Van lamentar que no s’hagi donat resposta als escrits presentats, tot i que l’Ajuntament hi estava obligat, ni que el Sr. Carnicer complís la seva paraula de fer arribar la informació, que una vegada estigui a les mans de les assemblees locals d'EUiA i la CUP del Vendrell la farem publica.

Des de la CUP i EUiA se li va traslladar que en el cas que un cop més no compleixi la seva paraula, i no es faci arribar la informació demanada en el termini acordat, realitzarien mobilitzacions per tal que aquesta es faci pública.