18 de març, 2007

MES CICATRIUS AL TERRITORI? NO, GRÀCIES!

La posició d'Esquerra Unida i Alternativa, l’ha donat a conèixer el seu coordinador local, Alfredo Valdivielso, en relació amb el projecte de desdoblament de N-340 A-7 per convertir-la en autovia al pas pel Vendrell i el Baix Penedès.La direcció local d’EUiA ha pres en consideració diferents aspectes a l’hora de prendre aquesta decisió.


EUiA del Vendrell es mostra contraria a qualsevol projecte que signifiqui el desdoblament de la actual N-340 A-7, per els motius que a continuació expendrem:- Impacte Mediambeintal:El Baix Penedes es un territori ple de “cicatrius”, totes les infrastructures travessen el nostre territori sense deixar cap tipus de benefici real als ciutadans que hem de conviure amb les seqüeles d’aquestes infrastructures. El Vendrell es travessat la AP7, per altre costat la N-340 A-7, per altre costat la C-32, per altre costat la línia de RENFE, per un altre la línia del AVE i per si no hi ha prou volen construir un CIM equivalent a 250 camps de futbol; creiem que ja n’hi ha prou.- Lògica: Tal i com hem anat veient, existeixen 4 possibilitats segons Foment a l’hora de portar a terme aquesta obra. La B-1 paral·lela a la AP7, cara i seria un altre barrera paral·lela; la B-2 desdoblament de l’actual N-340 A-7 cara i molesta; la B-4/5 paral·lela a la C-32 l’opció mes cara i es una barbaritat mediambiental; i la que aposta per aprofitar l’actual plataforma de la AP-7, la mes barata i que hauria de incloure la seva gratuïtat.


Esquerra Unida i Alternativa del Vendrell aposta per l’aprofitament de la actual plataforma de la AP-7 i la seva gratuïtat. Hem de aconseguir els suficients recolzaments per que així sigui i que per fi els projectes que afectin als territoris es planifiquin des de els territoris i amb el territori.